Vill du ge en gåva till Svenska Kennethklubbens minnes-fond “Ebbas Minne”. Klicka här!


EN VÄRLDSUNIK MÖTESPLATS FÖR KENNETH.

Syfte

Svenska KennethKlubben

skall verka för kvalitativ medlemsvård innebärande att klubben primärt skall vara en brödraförening för alla med namngemenskapen Kenneth, där etik, kreativitet och kamratskap skall vara ledstjärnan för klubbens medlemmar.
Svenska KennethKlubben
skall vara en rikstäckande förening så att hela svenska folket och därmed inte någon Kenneth i någon landsända skall behöva uteslutas från eller fråntas möjligheten att kunna delta i klubbens verksamhet.
Inte heller skall rikets befolkning utestängas från informationen om Kenneths förtjänster, idéer eller vilja att tillföra det lokala samhället ett stort inslag av munterhet, trofasthet, kompetens, kreativitet och etik.

Svenska KennethKlubben Hufvudstaden

Sveriges hufvudstad och landets enda egentliga stad enär de andra är kommuner. Detta borde vara det ställe i Sverige där det bor flest Kenneth. Ju fler vi är tillsammans dess roligare vi ha’.

Uppdraget

Hufvudstadens uppdrag är att övertyga Riddarhuset om att rätta platsen för urKenneths vapensköld är bland de andra vapensköldarna i Riddarsalen.

Styrelsen

 Här kan du läsa mer om Svenska KennethKlubben

  • Så började det…. bildandet av Svenska KennethKlubben
  • KennethDagen 22 mars
  • Årets Kenneth
  • Vår namntionalsång, lyssna här.
  • Svenska KennethKlubbens minnesfond “Ebbas Minne” i samarbete med Barncancer-fonden läs mer här.
  • Andra KennethKlubbars aktiviteter.

Årsmötesprotokoll!

Nu finns årsmötesprotokollet för 2023, tillgängligt att läsa för medlemmar. Skriv ett e-brev till: kennethklubbenhufvudstaden@kenneth.se att ni vill ha det skickat till er e-postadress, så ordnar vi det snarast!

Kontakt

Ordförande

# 433 Kenneth Björkgren

Telefon 0707 93 56 69
E-post: kennethklubbenhufvudstaden@kenneth.se

Uppdaterad 17 jan 2024