Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) innehåller en rad bestämmelser gällande behandlingen av personuppgifter. En grundläggande princip är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

Svenska KennethKlubbens RiksAu ansvara för hur medlemsregistret och personuppgifter hanteras.

Läs mer om hur Svenska KennethKlubben hanterar dina personuppgifter.